OLV cam đoan tất cả sản phẩm được đăng tải đều là giá niêm yết (chưa bao gồm chi phí vận chuyển)

Trong mọi trường hợp, trừ khi có yêu cầu khác đi, quý khách hàng sẽ nhận được hóa đơn theo thông tin cá nhân đã đăng ký khi mua hàng tại OLV. Hóa đơn sẽ được phát hành khi đơn hàng đã chuyển giao thành công đến Quý khách hàng. Để chuyển đối từ hóa đơn cho cá nhân sang hóa đơn cho doanh nghiệp, quý khách hàng vui lòng liên hệ OLV trong vòng 14 ngày kể từ ngày giao hàng thành công. Sau thời gian trên, OLV có toàn quyền từ chối hỗ trợ chuyển đổi thông tin trên hóa đơn.

Bạn đã có tài khoản?